فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,06

تشکیل علایم رمل (قسمت 5)

سطر های ۱ تا ۴ تشکیل دهنده اولین مادر هستند. بنابر این در مثالی که در قسمت چهارم داشتیم , اولین مادر به این شکل خواهد بود :

*

*   *

*   *

*

به همین ترتیب سطور ۵ تا ۸ سازنده دومین مادر , ۹ تا ۱۲ سومین مادر و ۱۳ تا ۱۶ چهارمین مادر هستند. به این ترتیب تمام ممیز هایی که در ۱۶ سطر هنگام طرح سوال کشیدیم در نهایت به ۴ تا مادر تبدیل می شوند . 

 شکل گیری فرزند ها( قسمت 6 )
حالا به مثال قسمت 2  برگشته و ابتدا مادر ها را مشخص می کنیم:

تعداد ممیز ها در سطر  ۱ ۲۰ زوج **
"                       "      ۲ ۱۶ زوج **
"          "                   ۳   ۲۴ زوج **
"                    "         ۴ ۲۰ زوج **
"                       "      ۵ ۱۵ فرد *
"                              ۶ ۱۲ زوج **
"                              ۷ ۱۶ زوج **
"                              ۸ ۱۳ فرد *
"                              ۹ ۲۱ فرد *
"                              ۱۰ ۱۸ زوج **
"                              ۱۱ ۲۵ فرد *
"                              ۱۲ ۲۱ فرد *
"                              ۱۳ ۱۵ فرد *
"                              ۱۴ ۲۳ فرد *
"                              ۱۵ ۱۸ زوج **
"                              ۱۶ ۲۶ زوج **


فال