X
تبلیغات
رایتل
فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
   
فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,30
( قسمت 50 )

 زاویه ۹۰ درجه : وقتی که علامت جویا تکرار شده و با اختلاف دو خانه در کنار خانه مورد قرار گیرد. مثال برای سوالی که مربوط به خانه ششم بوده:

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 با تکرار شدن علامت مورد در دو خانه دور تر از خانه جویا هم حالت دیگری از ان را خواهیم داشت. هر دو حالت ان نا مطلوب تلقی می شود.

( قسمت ۵۱ )

 زاویه ۱۲۰ درجه : مطابق مثال های قبلی ولی با اختلاف سه خانه. مساعد تلقی شده است.
 زاویه ۱۸۰ درجه : با اختلاف پنج خانه ( یعنی دقیقا رو در رو ). نا مناسب شمرده می شود.
توجه داشته باشید که به عنوان مثال خانه هفتم همیشه با خانه پنجم, ۵ خانه فاصله دارد و بنابراین باید در تمام مسایلی که به خانه هفتم ربط دارند دردسر وجود داشته باشد. به همین علت خانه های جویا و مورد با یکدیگر زاویه نمی سازند و فقط تکرار شده یکی از انها و فاصله اش با دیگری می تواند تشکیل زاویه دهد.
 (زاویه ۱۵۰ درجه وجود ندارد.)  

 


فال