فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,06,01
( قسمت 56 )


 برای سوال هایی که مستقیما در مورد مادیات نبوده ولی می خواهید از تاثیر مالی ان مطلب اگاه شوید از این فرمول استفاده کنید :
 تعداد نقاط علایم یک تا دوازده را با یکدیگر جمع 
و سپس حاصل را تقسیم بر دوازده کرده و باقی مانده را حساب کنید. باقی مانده معرف خانه ای است که نشان دهنده تاثیر مالی ان قضیه است. فرضا اگر تعداد نقاط ۸۷ بود, ۱۲x۷=۸۴
۸۷-۸۴=۳      در اینجا به علامتی که در خانه شماره سوم است باید توجه شود. 


فال