فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,07,28
فال ورق ( سری خشت )

خشت

سیزده ) قوی - لجوج - مردی با موهای روشن.
( ۱۴ ژانویه - ۱۲ فوریه - ۱۰ مارس - ۸ اوریل - ۶ می - ۴ ژوین - ۲ ژوییه )
دوازده ) زنی با موهای روشن - سطح بالا - شوخ طبع.
( ۱۵ ژانویه - ۱۳ فوریه - ۱۱ مارس - ۹ اوریل - ۷ می - ۵ ژوین - ۳ ژوییه - ۱ اوت )
یازده ) مردی از اقوام - غیر قابل اطمینان.
( ۱۶ ژانویه - ۱۴ فوریه - ۱۲ مارس - ۱۰ اوریل - ۸ می - ۶ ژوین - ۴ ژوییه - ۲ اوت )
ده ) مسافرت - تغییر و تحولات مفید.
( ۱۷ ژانویه - ۱۵ فوریه - ۱۳ مارس - ۱۱ اوریل - ۹ می - ۷ ژوین - ۵ ژوییه - ۳ اوت - ۱ سپتامبر )
نه ) امکان و شانس بهبود وضعیت مالی.
( ۱۸ ژانویه - ۱۶ فوریه - ۱۴ مارس - ۱۲ اوریل - ۱۰ می - ۸ ژوین - ۶ ژوییه - ۴ اوت - ۲ سپتامبر )
هشت ) ازدواج دیر و دور دست - پول غیر منتظره.
( ۱۹ ژانویه - ۱۷ فوریه - ۱۵ مارس - ۱۳ اوریل - ۱۱ می - ۹ ژوین - ۷ ژوییه - ۵ اوت - ۳ سپتامبر - ۱ اکتبر )

هفت )
یک هدیه.
( ۲۰ ژانویه - ۱۸ فوریه - ۱۶ مارس - ۱۴ اوریل - ۱۲ می - ۱۰ ژوین - ۸ ژوییه - ۶ اوت - ۴ سپتامبر - ۲ اکتبر )
شش ) هشدار در مورد امکان ازدواج مجدد - صلح.
( ۲۱ ژانویه - ۱۹ فوریه - ۱۷ مارس - ۱۵ اوریل - ۱۳ می - ۱۱ ژوین - ۹ ژوییه - ۷ اوت - ۵ سپتامبر - ۳ اکتبر - ۱ نوامبر )
پنج ) ملاقات های مفید.
( ۲۲ ژانویه - ۲۰ فوریه - ۱۸ مارس - ۱۶ اوریل - ۱۴ می - ۱۲ ژوین - ۱۰ ژوییه - ۸ اوت - ۶ سپتامبر - ۴ اکتبر - ۲ نوامبر )
چهار ) میراث.
( ۲۳ ژانویه - ۲۱ فوریه - ۱۹ مارس - ۱۷ اوریل - ۱۵ می - ۱۳ ژوین - ۱۱ ژوییه - ۹ اوت - ۷ سپتامبر - ۵ اکتبر - ۳ نوامبر - ۱ دسامبر )
سه ) دعاوی شخصی یا قضایی.
( ۲۴ ژانویه - ۲۲ فوریه - ۲۰ مارس - ۱۸ اوریل - ۱۶ می - ۱۴ ژوین - ۱۲ ژوییه - ۱۰ اوت - ۸ سپتامبر - ۶ اکتبر - ۴ نوامبر - ۲ دسامبر )
دو ) یک رابطه عشقی که کم کم مهم می شود.
( ۲۵ ژانویه - ۲۳ فوریه - ۲۱ مارس - ۱۹ اوریل - ۱۷ می - ۱۵ ژوین - ۱۳ ژوییه - ۱۱ اوت - ۹ سپتامبر - ۷ اکتبر - ۵ نوامبر - ۳ دسامبر )

یک ) پول - انگشتر یا حلقه.
( ۲۶ ژانویه - ۲۴ فوریه - ۲۲ مارس - ۲۰ اوریل - ۱۸ می - ۱۶ ژوین - ۱۴ ژوییه - ۱۲ اوت - ۱۰ سپتامبر - ۸ اکتبر - ۶ نوامبر - ۴ دسامبر )

 


فال