فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,06,01
( قسمت 58 )


در مورد زمان وقوع موضوع مورد نظر نیت کرده و صفحه جدا گانه ای رسم کنید. علامت مورد را در جدول رابطه علایم با ماه ها ,  پیدا کنید. برجی که به ان علامت تعلق دارد معرف ماه وقوع موضوع مورد نظرتان است. حالا برای پیدا کردن هفته وقوع ان , مجددا برای زمان نیت کرده و صفحه دیگری ترسیم کنید. ( اگر از ماه وقوع ان اطلاع دارید , به مرحله قبلی نیازی نیست و میتوانید مستقیما وارد مرحله هفته شوید. ) اگر علامت مورد به هیچ خانه دیگری گذر نکرده باشد به معنی هفته اول ماه است. برای توضیح راحت تر بهتر است یک مثال داشته باشیم : این سوال خانه هفتم بوده است.
   

 ۱

۲

۳

 ۴

۵

۶

۷ اولین هفته

۸ دومین هفته

 ۹سومین هفته

۱۰چهارمین هفته 

۱۱اولین هفته

۱۲دومین هفته

 

همانطور که مشاهده می کنید خانه مورد به عنوان اولین هفته در نظرگرفته  شده و سپس بر خلاف جهت عقربه های ساعت هفته های بعدی تعیین شده اند. البته وقتی شما روی صفحه این کار را می کنید باید بعد از خانه ۱۲ نیز ادامه دهید. (یعنی خانه اول می شود سومین هفته , خانه دوم چهارمین هفته و تا خانه ششم ادامه دهید تا اینکه به خانه مورد که در این سوال خانه هفتم است برسید.) اولین خانه بر خلاف جهت عقربه های ساعت که مورد تکرار شده است معرف هفته است. فرضا اگر در همین سوال علامت مورد در خانه های نهم و یازدهم و دوازدهم تکرار شده بود, جواب خانه نهم یعنی سومین هفته است. روز هفته بر اساس روزی است که علامت جویا نشان می دهد. قرار گرفتن علامت سر اژدها در خانه جویا نشان دهنده این است که زمان برای این سوال قابل پیش بینی نیست. دم اژدها می گوید که موضوع مورد سوال هیچوقت اتفاق نخواهد افتاد. (این دو معرف هیچ ماهی نیستند.)

فال